Depilacja laserowa

D epilacja laserowa opiera się na zjawisku selektywnej fototermolizy wywoływanej na mieszku włosowym. Światło lasera – pochłaniane jest wybiórczo przez struktury mieszka włosowego zawierające melaninę – zamieniane jest na ciepło, które niszczy elementy włosa odpowiedzialne za jego wzrost, powodując trwałą utratę włosa i destrukcję mieszka.

Cykl wzrostu włosa
Zjawiskiem, które ma kluczowy wpływ na zabieg depilacji laserowej jest cykl wzrostu włosa. Wyróżniamy trzy fazy rozwoju włosa:

1. Faza wzrostu (anagen)
Faza wzrostu włosa (są to włosy widoczne na skórze i właśnie one reagują na światło lasera), gdzie trzon bardzo ściśle tkwi w mieszku włosowym, następują intensywne podziały komórkowe i włos rośnie. Faza ta jest idealna do wykonania zabiegu.

2. Faza przejściowa (katagen)
Faza uśpienia, w której włos przestaje rosnąć (ma różny okres trwania 3-8 tyg.), włos tkwi w mieszku włosowym, ale następuje zerwanie połączenia między jego trzonem a macierzą mieszka włosowego. Następuje zatrzymanie procesów wzrastania zachodzących we włosie.

3. Faza spoczynku (telogen)
Faza, w której włos nadal pozostaje zakotwiczony w mieszku włosowym, ale już powoli wysuwa się i wypada. Równocześnie zaczyna tworzyć się nowy włos.

Przedstawione fazy rozwoju włosa uwidaczniają, że włosy nie rosną w równym tempie i tym samym czasie. Część z nich znajduje się w fazie wzrostu (anagen) i właśnie one reagują na światło lasera, pozostałe włosy są w fazie „uśpienia” (katagen, telogen). W fazie uśpienia, która ma różne okresy trwania (od 4 do 8 tygodni), brak jest w mieszku włosowym wystarczającej ilości melaniny, aby uzyskać jego trwałe zniszczenie. Fakt ten jest podstawową przyczyną konieczności kilkukrotnego powtórzenia zabiegu celem uzyskania zadawalającego efektu, Odstępy pomiędzy konkretnymi zabiegami to czas, podczas którego pozostała część włosów znajdzie się w fazie wzrostu i wynosi ok. 4-6 tygodni, w zależności od depilowanej części ciała.