Komputerowe badanie stóp

W ykonywane za pomocą profesjonalnego sprzętu komputerowego, wsparte technikami tradycyjnymi oraz oceną fizjoterapeutyczną. Podstawą jest komputerowa platforma zwana podobaroskopem badająca rozkład nacisku na podeszwową stronę stopy. Na macie diagnostycznej możemy badać obciążenia stóp podczas stania (badanie statyczne) i podczas chodu (badanie dynamiczne). Do badania wykorzystujemy także podoskaner 2D. Dzięki skanowaniu możliwa jest ocena podeszwowej strony stopy. Poza wysklepieniami łuków i ustawieniem pięt możemy również ocenić inne schorzenia stóp takie jak: zmiany skórne, modzele, nagniotki. Na podstawie badań można zaprojektować wkładki indywidualne czy też obuwie.